icon-arrow-left GroupCreated with Sketch. icon-arrow-right icon-close icon-facebook icon-instagram icon-linkedin prat-p-r-logoCreated with Sketch. Group 2Created with Sketch. icon-twitter

Prat PR

PR-byrån är död, länge leve PR-byrån.

2018-05-02

Byråvärlden har under en längre tid varit utsatt för förändring. Den tidigare tydliga uppdelningen mellan reklambyrå, PR-byrå, eventbyrå, mediebyrå etc. är inte längre särskilt tydlig. Intåget av de digitala kanalerna och hur de fungerar har medfört att det inte längre är konstruktivt att ha separata strategier för respektive kanal. Bra kommunikation idag tar hänsyn till, och använder sig av, alla kanaler som är relevanta för att nå och påverka målgruppen. Den nya kommunikationsverkligheten avspeglar sig i de krav som idag ställs på såväl beställare som byråer.

Men vart är vi på väg, och vilka egenskaper hos en byråpartner söker beställare idag? För att få svar på den frågan anordnade vi på Prat PR en workshop med några av våra kunder där vi ställde frågan till dem. Vi kompletterade även workshopen med en kvantitativ undersökning bland beställare av kommunikationstjänster. Svaren visade att många av de egenskaper som vi PR-byråer traditionellt stått för även i framtiden kommer vara essentiella för företag och organisationer. Men det är tydligt att för de byråer som ännu inte lyckats ställa om till den nya verkligheten så kommer det bli svårt att matcha företagens behov.

Framtidens byrå = En professionell rådgivare med expertkunskaper

De egenskaper som kunder letar efter idag är i mångt och mycket synonyma med en kunnig och professionell rådgivare. Man vill ha en långsiktig partner som förstår den egna affären och branschen, som kan utmana kunden med insikter, inspiration och kreativitet. Någon som kan bistå med ett smart, underbyggt och insiktsfullt perspektiv på den egna verksamheten. Men i den nya digitala världen är det också viktigt att konsulten besitter en expertis inom t.ex. sociala medier, SEO etc. Kortfattat handlar det om att kunna hjälpa kunden att utforma och rikta kommunikationen samt att maximera ROI i ett fragmenterat och ständigt föränderligt kommunikationslandskap där målgrupper kan nås på många olika sätt.

Minskad byråmix och fokus på kreativitet

Enligt vår undersökning arbetar många kunder idag med ett stort antal specialiserade byråer varav de vanligaste är PR-byrå, reklambyrå, sociala medier-byrå, mediebyrå, contentbyrå och webbyrå. Det gör indirekt att kunden som uppdragsgivare lägger en stor del av sin tid på att agera beställare och interagera med byråer vilket inte upplevs som positivt. Över 60 procent av de tillfrågade i undersökningen angav att de önskade att de arbetade med färre byråer. Ungefär lika många angav även att de skulle vilja arbeta med en enda byrå som kunde tillgodose alla deras kommunikationsbehov. På frågan om vad som var viktigast för kunden i relationen med byrån kom kreativitet på första plats, tätt följt av engagemang och kunskap om digitala kanaler.

Svaret på frågan vart är vi på väg är inte entydigt, men klart är att egenskaper som professionalism och kreativitet i kombination med en bredd i erbjudande samt expertkunskaper i digitala kanaler kommer stå högt i kurs i framtidens byråval.

Om ni letar efter en byrå som kan tillgodose behov som de flesta kommunikationschefer har behov av idag, kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt erbjudande inom PR, digitala kampanjer, sociala medier eller influencers.