icon-arrow-left GroupCreated with Sketch. icon-arrow-right icon-close icon-facebook icon-instagram icon-linkedin prat-p-r-logoCreated with Sketch. Group 2Created with Sketch. icon-twitter

Prat PR

Matsvinn – varannan svensk slänger mindre mat idag.

2017-02-23

Matsvinn – Matprat 2017

Svenskarna har litat på sin mat och sina matleverantörer. Man har köpt det som finns i butikerna och litat på att det är rätt, nyttigt, säkert och i lagom stora förpackningar – i det trygga Sverige. Den svenska modellen. Men något har hänt. Varannan svensk, 47 procent, bestämmer sig redan i affären för att inte slänga mat och 63 procent av svenskarna vill veta mer om hur de ska sluta slänga så mycket mat. Det visar den undersökning vi i samarbete med Yougov nyligen genomfört för att ta reda på svenskarnas inställningar till Matsvinn och Matsäkerhet. Vi börjar med att redogöra för resultaten kring den första delen, Matsvinn.

Varför slänger vi svenskar så mycket mat?

Svenskarna vill inte slänga mat, men nästan hälften slänger lika mycket nu som för 2 år sedan

Enligt Statistiska centralbyrån slängs en halv miljon ton ätbar mat och dryck i sopor och hälls ut i avlopp i svenska hushåll varje år. Det blir drygt 50 kilo mat och dryck per person. Det är oekonomiskt, oetiskt och det påverkar miljön på ett dåligt sätt. Det som slängs motsvarar ungefär ett kilo per person och vecka. Varje vecka hela året. (28 kilo mat hamnar i soporna och 26 kilo hamnar i avloppet)

Nästan hälften av svenskarna, 47 procent, bestämmer sig redan i affären för att man inte ska slänga någon mat, genom att planera bättre vad som ska hamna i kundvagnen. 32 procent köper bara det som man tänker äta upp. 22 procent, var femte svensk, köper mindre förpackningar för att slippa slänga mat som inte blir uppäten.

Så här är det när det gäller den svenska maten som slängs:

Det är många som aktivt väljer att hushålla bättre med den mat som köpts till hushållet. Enligt vår undersökning är det 70 procent som tar vara på maten och fryser in mat och matrester.

Så nu hoppas vi att alla tar sitt ansvar, från primärproduktion till konsument, för att nå inte bara Sveriges målsättningar utan även FN´s hållbarhetsmål om ett halverat matsvinn till 2030 för att få en så resurseffektiv och hållbar livsmedelssektor som möjligt. Och vi hoppas att konsumenterna får mer inspiration och kunskap från branschen om hur de kan minska sitt matsvinn.

Fakta: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1-3 februari 2017 har sammanlagt 1011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige