icon-arrow-left GroupCreated with Sketch. icon-arrow-right icon-close icon-facebook icon-instagram icon-linkedin prat-p-r-logoCreated with Sketch. Group 2Created with Sketch. icon-twitter

Prat PR

Matsäkerhet – vi har förtroende för svenska livsmedelsföretag, men inte för utländska.

2017-02-28

Matsäkerhet – Matprat 2017

Nyligen genomförde vi en konsumentundersökning i samarbete med Yougov för att ta reda på svenskarnas inställning till Matsvinn och Matsäkerhet. Här tänkte vi redogöra för resultatet och resonemanget kring Matsäkerhet.

Vad menar vi egentligen med matsäkerhet kan vi börja med att förklara. På engelska finns det två uttryck med distinkt skillnad, Food Security och Food safety, som i Sverige vi benämner med ett uttryck, Matsäkerhet. Om vi börjar med Food security så handlar det om livsmedelsförsörjning och tillgången till mat för enskilda individer eller en hel befolkning. Detta är idag ett allvarligt problem i många delar av världen där man är beroende av exempelvis fisk som enda livsmedel och där haven håller på att utfiskas. Food safety handlar om livsmedelssäkerhet ur perspektivet vad som är hälsosamt för dig att äta utan att du blir sjuk. Hur maten ska förberedas, hanteras och förvaras på bästa möjliga sätt utan att människors hälsa drabbas.

Så, i vår undersökning ville vi ta reda på vad just Matsäkerhet betyder för svenskar och vad som oroar oss mest.

Rena och äkta råvaror står högst på listan om svenskarna får välja

När det gäller livsmedelssäkerhet är det många saker som ska var vara uppfyllda för att svenskarna ska vara nöjda. De flesta vill att det ska vara rena och äkta råvaror (81 procent). Livsmedlen ska ha ursprungsmärkning (77 procent). Livsmedel ska vara närproducerade (65 procent).

Bara var tredje svensk (32 procent) har förtroende för svensk livsmedelsindustri och endast 16 procent, knappt en av fem har förtroende för importerade livsmedel.

Svenskar litar mer på att svenska livsmedelsföretag har korrekta innehållsförteckningar, är ekologiska när de säger det, har korrekt ursprungsmärkning och rimliga mängder salt i sina produkter. Däremot har svenskarna sämre förtroende för svensk livsmedelsindustri när det gäller besprutning, tillsatser, transfetter, färgämnen och sockermängder. Och de råvaror man är orolig över är främst:

Det finns mycket kvar att göra för att öka konsumenternas trygghet och säkerhet när det gäller förtroende för livsmedel både från regeringens håll med riktlinjer och lagar, men även från livsmedelsbranschen i fråga om insatser för ökad transparens och information.

Fakta: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1-3 februari 2017 har sammanlagt 1011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige